+386 (0) 26 21 32 10

Naša vizija

Agencija za kadrovske storitve Trummer je prvovrsten ponudnik delovne sile. Posredujemo usposobljene zaposlene, da bi se ohranila trajna partnerstva. Ob tem zagotavljamo dostopnost do strank, storitve in prilagodljivost v času ozkih grl pri kadrih, za dvig učinkovitosti svojih strank. Z odgovorno in socialno skrbjo za zaposlene zagotavljamo dolgoročno zaposlitev v sodobnem podjetju, usmerjenem v prihodnost. 

Naše vrednote

Da bi povečali zmogljivosti našega podjetja, sta spoštovanje in upoštevanje dogovorov pri nas obvezni. Naši skrbniki osebja in strank so aktivni posredniki, organizatorji in koordinatorji med sodelavkami/sodelavci in strankami. Z nenehno komunikacijo in postopki, usmerjenimi v rešitve, zagotavljamo optimalno sodelovanje med strankami in sodelavkami/sodelavci. Cenimo pravilno izpolnjevanje zakonskih in vladnih določil v rokih. Gospodarnost in primernost svojih storitev zagotavljamo z najboljšo možno prilagoditvijo na specifično situacijo in pričakovanja naših strank.

Naše poslanstvo

Z učinkovitim, dinamičnim in zlasti upoštevanim sistemom upravljanja pri vsakodnevnem delu želimo stalno preverjati in izboljševati lastne zmogljivosti. Upoštevanje in uresničevanje teh ciljev in načel, ki jih začrtamo skupaj, merodajno krepimo smisel svojega poslovnega delovanja.