+43 (0) 57 100-150

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Oblast platnosti

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje uživatelům způsob, rozsah a účel získávání osobních údajů odpovědným poskytovatelem [ZDE UVEĎTE SVÉ JMÉNO, ADRESU, EMAIL A TELEFONNÍ ČÍSLO] na této internetové stránce (dále jen “nabídka”).

Přístupová data / soubory s protokolem serveru

Nabízející (respektive jeho poskytovatel internetového prostoru) zjišťuje údaje o každém přístupu na nabídku (tzv. soubory s protokolem serveru). Do přístupových dat patří:

 Název volané internetové stránky, soubor, datum a čas volání, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném volání, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, referrer URL (dříve navštívená stránka), IP adresa a poptávající poskytovatel.

 Nabízející používá údaje z protokolu pouze pro statistická vyhodnocení za účelem provozování, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Nabízející si vyhrazuje právo na dodatečné prověření údajů v protokolu, pokud na základě konkrétních podnětů vznikne oprávněné podezření z protiprávního jednání. 

Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s nabízejícím (např. pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu) se údaje uživatele uloží do paměti za účelem zpracování poptávky a pro případ, že vzniknou další dotazy.

Integrace služeb a obsahu třetích osob

Může dojít k tomu, že v rámci této online nabídky bude integrován obsah třetích osob, jako například videa z YouTube, mapový materiál z Google-Maps, RSS zdroj nebo obrázky z jiných internetových stránek. To předpokládá, že poskytovatelé těchto obsahů (dále jen "třetí poskytovatelé") zaznamenají IP adresu uživatelů. Neboť bez IP adresy by nemohli zaslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto nutná pro zobrazení tohoto obsahu. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož poskytovatelé používají IP adresu pouze pro dodání obsahu. Nemáme však vliv na to, zda budou třetí poskytovatelé IP adresu ukládat pro statistické účely. Pokud je nám to známo, informujeme o tom uživatele.

Cookies

Cookies jsou malé soubory, které umožňují ukládat na zařízení uživatele, pomocí kterého provádí přístup (PC, chytrý telefon apod.), specifické informace vztahující se k přístroji. Slouží na jedné straně ke zvýšení uživatelského komfortu internetových stránek a tím slouží uživatelům (např. ukládání přihlašovacích údajů). Na druhé straně slouží pro evidování statistických údajů o používání internetových stránek a k jejich analyzování za účelem zlepšení nabídky. Uživatelé mohou mít na používání cookies vliv. Většina prohlížečů nabízí volbu, pomocí které lze ukládání cookies omezit nebo mu lze zcela zabránit. Poukazujeme však na to, že bez cookies dochází k omezení užívání a především uživatelského komfortu.

Pomocí americké internetové stránky www.aboutads.info/choices/ nebo EU stránky  www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ můžete spravovat mnoho cookies internetových inzerátů podniků. 

Google Analytics

Tato nabídka používá Google Analytics, internetovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory ukládané na počítačích uživatelů, které umožňují analýzu používání internetových stránek. Informace o používání této internetové stránky uživatelem, které cookie vytváří, se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají do paměti.

 

 V případě aktivace anonymizace IP na této internetové stránce se však IP adresa uživatelů Google v členských státech Evropské unie nebo dalších státech Dohody o evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší plná IP adresa na server Google v USA a tam se zkrátí. Anonymizace IP je na této internetové stránce aktivní. Z pověření provozovatele této internetové stránky použije Google tyto informace pro vyhodnocení používání internetové stránky uživateli, pro sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a internetu provozovateli internetových stránek.


IP adresa přenesená z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics není propojována s jinými daty Google. Uživatelé mohou ukládání cookies zabránit příslušným nastavením svých prohlížečů. Upozorňujeme však uživatele na to, že v takovém případě možná nebudou schopni využívat v plném rozsahu veškeré funkce této internetové stránky. Uživatelé však kromě toho mohou zabránit předávání dat vytvořených pomocí cookie, která se vztahují na jejich používání internetové stránky (včetně IP adres) do Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnou a nainstalují zásuvný modul pro prohlížeče, který je dostupný na následující adrese: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativně k zásuvnému modulu pro prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních přístrojích klikněte na tento odkaz, abyste do budoucna zabránili získávání údajů z této internetové stránky nástrojem Google Analytics. Na Váš počítač se přitom uloží opt-out-cookie. Jestliže Vaše cookies smažete, musíte na tento odkaz kliknout znovu.

Zrušení, změny, opravy a aktualizace

Uživatel má právo získávat na základě žádosti bezplatně informace o osobních údajích, které o něm byly uloženy do paměti. Uživatel má navíc právo na opravu nesprávných údajů, na blokování a smazání svých osobních údajů, pokud tomu neodporuje zákonná povinnost k jejich uschování.