+43 (0) 57 100-150

  Tiskové materiály

 • Image News Image News
  FAQ

  Jaké výhody mi poskytuje Trummer Personalservice jako zaměstnavatel?

  Náš podnik pracuje v oblasti poskytování agenturních pracovníků již více než 25 let a díky rozsáhlému know-how a rozvinuté síti Vám umožní nalézt atraktivní pracovní místo. Podporu obdržíte přímo od svého personálního poradce, který bude udržovat kontakt s Vámi a se zákazníkem.

  Je možnépřevzetízákazníkem?

  Je-li zákazník s Vaším výkonem spokojen, je možné i zaměstnání na pevný pracovní úvazek přímo u něj.

  Jaké nevýhody mám v porovnání s 

  Jaké nevýhody mám v porovnánís normálním pracovním místem??

  Nemáte žádné nevýhody. Jediný rozdíl k tradičnímu pracovnímu vztahu spočívá v tom, že práci nevykonáváte v našich prostorách, nýbrž v prostorách zákazníka.

  Jak dlouhotrvá nasazení u zákazníka?

  Doba nasazení u našich zákazníků může trvat od několika dnů do několika let, závisí to na situaci v zakázkách a na momentální potřebě zákazníka. Většinou se však jedná o dlouhodobé nasazení. Po ukončení nasazení se Váš personální poradce samozřejmě bude snažit uplatnit Vás u jiného zákazníka.

  Jedná se u dočasné práceo zaměstnánína částečnýpracovní úvazek?

  Pojem dočasná práce pouze vyjadřuje to, že je agenturní pracovník přenecháván do podniku zákazníka na určitou dobu. V rámci přenechávání pracovních sil je sice možné i zaměstnání na částečný pracovní úvazek, zpravidla se však jedná o místa s plným pracovním úvazkem.

 • Image News Image News
  Downloads

  Všeobecné věci ke stažení