+43 (0) 57 100-150

Naše vize

Trummer Personalservice je personální agentura, na kterou se můžete spolehnout. Zprostředkováváme kvalifikované pracovníky, abychom zajistili dlouhodobá partnerství. Pro zvýšení efektivity našich zákazníků přitom zaručujeme vstřícnost, servis a pružnost v případě nedostatku pracovníků. Odpovědnou a sociální péčí o pracovníky zajišťujeme dlouhodobou práci v moderním perspektivním podniku. 

Naše hodnoty

Pro zvyšování výkonnosti našeho podniku se zavazujeme k respektu a k dodržování dohod. Naši poradci pečující o pracovníky a zákazníky jsou aktivním článkem, organizátorem a koordinátorem mezi pracovníky a zákazníky. Neustálou komunikací a přístupem zaměřeným na nalezení řešení zajišťujeme optimální spolupráci ve prospěch zákazníků a pracovníků. Klademe důraz na včasné a řádné plnění zákonných a úředních povinností. Hospodárnost a přiměřenost našich služeb zajišťujeme co nejlepší adaptací na situaci a očekávání našich zákazníků.

Náš cíl

Pomocí účinného a dynamického systému managementu, kterého se všichni aktivně účastní, chceme vlastní služby neustále prověřovat a zlepšovat. Dodržováním a realizováním těchto společně dohodnutých cílů a zásad posilujeme rozhodujícím způsobem smysl našeho podnikatelského jednání.