+48 (0) 77 440 28 03

Stopka redakcyjna

Obowiązek informowania zgodnie z austriacką ustawą o E-Commerce §5, §14 kodeks przedsiębiorstw i obowiązek ujawnienia informacji zgodnie z §25 austriackiej ustawy medialnej o danych dotyczących przedsiębiorstw.

Nazwa firmy:

Trummer Personalservice Opole Sp. z o. o.

Siedziba firmy:

ul. W. Reymonta 30, PL-45072 Opole

Kontakt:

Telefon:+48 (0) 77 440 28 03
E-Mail: opole@trummer.eu

Forma prawna:

Sp.z.o.o

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 7543064309

Numer:

 

Numer rejestru handlowego:

REGON: 161469580

Rejestr przedsiębiorców:

 

Reprezentowana przez:

Rudolf Trummer, Prezes

Członek Izby Handlowej w Styrii:

LI Usługi profesjonalne
Usługi HR (leasing personelu)
Usługi HR (pośrednik pracy)

Przepisy prawne mające zastosowanie:

 

Publikacja zgodnie z § 25 ustawy medialnej o właścielach mediów:

Trummer Personalservice Opole Sp. z o. o.

Siedziba firmy:

ul. Reymonta 30, PL-45-072 Opole

Przedmiot działalności firmy:

Przekazywanie pracowników, pośrednictwo pracy

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści:

Treści naszych stron powstają i są nadzorowane z największą starannością. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność treści.

Jeśli na niniejszej stronie stosowane są wyrażenia odnoszące są do osób, odnoszą się one w jednakowy sposób do kobiet i mężczyzn.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych witryn stron trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za te treści podmiotów trzecich. Za zawartość stron z odnośników odpowiedzialny jest zawsze odpowiedni dostawca lub operator stron. Strony z odnośników zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ich linkowania. W momencie linkowania nie rozpoznano treści niezgodnych z prawem. Bez konkretnych dowodów naruszenia stała kontrola treści stron z odnośników nie jest uzasadniona. Po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniach prawa, bezzwłocznie usuniemy tego typu linki.

Prawa autorskie

Treści tworzone przez operatora strony oraz produkty na tej stronie podlegają austriackiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, dystrybucja i jakiekolwiek wykorzystywanie tych treści poza ograniczeniami prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony dozwolone jest wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Jeśli treści na niniejszej stronie nie zostały utworzone przez operatora, obowiązują prawa autorskie podmiotów trzecich. W szczególności treści podmiotów trzecich będą oznaczone jako takie treści. Jeśli mimo to zostanie zauważone naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniach prawa, bezzwłocznie usuniemy tego typu treści.

Prawa do zdjęć

Źródła zdjęć: istockphoto, Fotolia i Shutterstock za pośrednictwem KWP Communications. Wszystkie pozostałe prawa do zdjęć należą do Trummer Personal Services GmbH. Wszystkie marki, loga i zdjęcia produktów są własnością odpowiedniego producenta.

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony możliwe jest w zasadzie bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach internetowych pobi